Hur hittar jag min kurslitteratur?
lovisa.cottrell@sub.su.se
1.
Välkommen
2.
Hur läser jag kurslitteraturlistan?
3.
Hur hittar jag en bok?
4.
Hur ställer jag mig i kö på en bok?
5.
Hur hittar jag en E-bok?
6.
Hur hittar jag en artikel?
7.
Jag hittar inte boken på hyllan.
Was this guide helpful to you?